Persondatapolitik

For DESIGNA Erhverv er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Følgende sig gældende for vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige - sådan kontakter du os:

DESIGNA Erhverv A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Trehøjevej 15,
7200 Grindsted
CVR-nr.: 31169208
Telefon: 7532 4500
Mail: info@designa-erhverv.dk

2. Behandling af dine personoplysninger

DESIGNA Erhverv behandler almindelige personoplysninger relateret til kundeaftale om projektering og levering af køkken, bad og garderobe løsninger, herunder eksempelvis ansattes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse hos vores kunder. Vi behandler ligeledes samme almindelige personoplysninger på forbrugeren i forbindelse med levering af vores produkter.

3. Formål med behandling og retsgrundlaget for dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysninger er projektering og levering af køkken, bad, garderobe løsninger og tjenstydelser, til det professionelle marked og er nødvendige for at opfylde kontrakten med kunden.

DESIGNA Erhverv behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til dig. Når vores relation til dig ophører beholder vi dine personoplysninger i en periode, der gør os i stand til at overholde dokumentationskrav til for eksempel garantiformål. Dine personoplysninger opbevares i 5 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Alle personoplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at dine personoplysninger ikke misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

5. Videregivelse af oplysninger

DESIGNA Erhverv videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen, eller vi har indgået en aftale med tredjemand om levering af vare eller tjenesteydelse til dig. Vi sikre gennem aftaler med vores underleverandører, at dine personoplysninger behandles sikkert og forsvarligt, og kun til det af os anviste formål. Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte DESIGNA Erhverv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig, med visse lovbestemte undtagelser.
Du er derudover berettiget til at gøre indsigelser imod indsamlingen og bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DESIGNA Erhverv behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.